Skip to main content

Розвиток дітей в дитячому садку

Критерії, за якими ми з вами обираємо дитячий сад для власної дитини, як правило, включають місце, де знаходиться дитячий заклад, якість інтер'єру, санітарні умови, наявність адекватного харчування, доброзичливість персоналу, ну і, звичайно, ціни. Однак, уточнюючи другорядні, хоч і важливі деталі, мало хто з нас цікавиться, а власне, чому конкретно будуть займатися наші діти. За якими програмами і методиками буде здійснюватися фізичне і мовленнєвий розвиток в дитячому саду, і наскільки використовувані тим чи іншим дошкільним закладом технології навчання ефективні по відношенню до кожного конкретного дитині.

Оскільки корисна інформація ніколи не буває зайвою, а майбутнє наших дітей - це те, що турбує нас в першу чергу, ми пропонуємо вашій увазі невеликий огляд найбільш використовуваних в дитячих дошкільних установах програм, що забезпечують пізнавальний розвиток в дитячому саду.

Кілька вступних слів

Перш, ніж перейти до опису програм, слід кілька слів сказати про сучасний дошкільну освіту. На відміну від часів вже канули в лету,коли викладачі дитячих дошкільних установ зобов'язані були дотримуватися затверджених Міністерством освіти стандартів, сучасне навчання передбачає варіативність. Згідно з новою освітній політиці, дошкільні установи вправі самостійно вибирати або розробляти власні методики, з їх точки зору, найбільш задовольняють запитам своєї установи і дітей, які його відвідують.

Згідно з новою освітній політиці, дошкільні установи вправі самостійно вибирати або розробляти власні методики, з їх точки зору, найбільш задовольняють запитам своєї установи і дітей, які його відвідують

Існуючі на сьогоднішній момент інноваційні педагогічні технології, розроблені вітчизняними фахівцями і рекомендовані державою, відрізняються різним підходом до способу організації навчального процесу. Як правило, вони діляться на:

- комплексні (спрямовані на загальне, всебічний розвиток дитини, що включає мовне і фізичний розвиток в дитячому садку)

- парціальні (вузькоспеціалізовані, що враховують одне або кілька напрямків розвитку, наприклад, музичний розвиток в дитячому садку)

Педагоги дитячих садків, як правило, користуються однією з комплексних програм і декількома парціальними, які забезпечують ту чи іншу спеціалізацію дитячого дошкільного закладу (музичний, художній, краєзнавчий, спортивний і т. Д.)

Методика навчання в дитячому садку

В даний час на озброєнні у педагогів дитячих садків близько шести широко використовуваних комплексних програм:

- "Веселка"

- "Витоки"

- "Виховання і навчання в дитячому садку"

- "Дитинство"

- "Кроха"

- "Розвиток"

"Веселка"

В основу програми закладено принцип діяльності як основної рушійної творчої сили, що сприяє всебічному розвитку дитини. Згідно назвою творці виділили 7 видів діяльності, які стимулюють допитливість і адекватне психічне, а також фізичний розвиток дитини:

- математика

- Образотворче мистецтво

- рух

- музика

- розвиток мовлення

- конструювання

- навколишній світ

Методика навчання в дитячому саду включає ряд спеціально розроблених програм, спрямованих на розвиток у дітей самостійності, а також створення мотивації, що спонукає юне покоління не тільки прагнути до отримання знань, а й самостійно знаходити шляхи вирішення тих чи інших проблем.

"Витоки"

Програма з гуманітарним ухилом, розроблена з урахуванням особливостей вікових характеристик і різного темпу розвитку малюків. Спектр існуючих методик дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини, сприяючи максимальній реалізації закладених в ньому природою можливостей. У програмі не передбачено штучне прискорення розвитку, методика навчання в дитячому саду сприяє збагаченню його внутрішнього світу, зміцненню психічного здоров'я, розвитку самооцінки і побудована на тісній співпраці освітнього закладу і сім'ї.

"Розвиток"

Основною метою програми є розвиток розумових здібностей дошкільнят. Розроблена для кожної з вікових категорій дітей програма спрямована на ефективне засвоєння способів і засобів для вирішення творчих або пізнавальних завдань. Згідно методикам навчання передбачає наявність невеликих підгруп не більше 8 чоловік, що робить освітній процес більш індивідуальним.

"Дитинство"

У програмі передбачено тісний контакт зі світом природи, а соціальна адаптація дитини відбувається за рахунок тісного контакту з різними сферами буття (світом образотворчого мистецтва, народної творчості, рідної мови,математики або світом людей). Освітній комплекс передбачає ступенчатость в засвоєнні матеріалу і розрахований послідовно на три етапи дошкільного віку.

Методика виховання в дитячому садку

Представлені нами сьогодні програми лише мала частина того, що використовують педагоги дитячих дошкільних установ. Головне навіть не в кількості, а в якості освітнього процесу, який повинен бути підкріплений якісною методикою виховання. На відміну від школярів, яких готують до вибору майбутньої професії, методика виховання в дитячому саду покликана забезпечити високий рівень подальшої соціальної адаптації. Навіть самий значний багаж знань не допоможе дитині навчитися стримувати емоції в суперечці, знаходити компроміс, вміти чітко визначати межі між головним і другорядним, прислухатися до думки старших і вміти використовувати отриманий досвід на практиці. Уміння жити і орієнтуватися в соціумі - завдання виховного процесу в дитячих дошкільних установах, яка, як правило, вибудувана у вигляді ігор, що імітують справжні життєві ситуації.

А оскільки ми, мами, зацікавлені в повноцінному розвитку своїх дітей, має сенс цікавитися методиками, прийнятими в дошкільних установах, і орієнтуватися при виборі дитячого саду не стільки на красу приміщення, скільки на ефективність освітніх програм по відношенню до власної дитини.